Facebookvraag van 22 januari

2201

Een relatief simpele vraag deze keer.

De groene auto komt voor een stopbord en zal dus moeten wachten op alle kruisende bestuurders.

De witte auto mag voor de blauwe auto, aangezien hij rechtsaf slaat en de blauwe auto linksaf.

Dus: Eerst 3, dan 1, dan 2.

Dank voor de inbreng!

Facebookvraag van 15 januari

1501

Deze vraag roept verschillende antwoorden op – dat vinden wij leuk 🙂

Aangezien hier geen sprake is van voorrangsvoertuigen, van handmatige verkeersregeling, van verkeerslichten dan wel tekens op of langs de weg, hebben we te maken met een gelijkwaardig kruispunt.

Dat betekent dat bestuurders van rechts voorrang hebben.

De witte auto mag eerst. De rode auto volgt, daarna de gele auto.

De voetganger heeft pech: Hij moet wachten tot hij aan de beurt is. Gelukkig regent het niet.

Dank voor de inbreng!

Facebookvraag van 7 januari

0701

Hier is sprake van twee verschillende situaties. De ene betreft de regeling tussen de bestuurders onderling, de andere betreft de voetganger.

De blauwe auto komt voor haaientanden, wat betekent dat hij voorrang moet verlenen aan de kruisende bestuurder. Er staat niets in de wet over de plannen van die kruisende bestuurder, alleen dat hij dus van links danwel rechts moet komen. Dat hij zelf rechtdoor wil en de witte auto wil afslaan heeft dus geen verdere betekenis in dit geval.

Voor de voetganger geldt dat wèl. Van de blauwe auto zal hij niet voor mogen, maar van de witte auto wel. Hij moet dus uitkijken voor het geval de blauwe auto besluit alsnog zijn -onterechte- voorrang te nemen.

De correcte volgorde van afwikkeling is dus 3-1-2.

Bedankt voor de input!

Facebookvraag van 29 december

2912

De correcte volgorde van voor laten gaan 🙂

We beginnen met het verkeer op de voorrangsweg. Eén van de bestuurders wil rechtdoor, de ander wil afslaan. Dat betekent dat de blauwe auto voorrang moet verlenen aan de gele auto.

Vervolgens hebben we precies dezelfde situatie bij de witte en de rode auto, waarbij de witte auto eerst mag en daarna de rode auto.

Conclusie: De correcte volgorde is 2-3-1-4.

Dank voor de inbreng!

Facebookvraag van 11 december

1112

De vraag was: Wat is de juiste volgorde van voor laten gaan?

We hebben hier te maken met twee regels mbt rechtdoorgaand verkeer. Bij de auto’s onderling mag auto 2 als eerste en daarna dus auto 3. De voetganger zal in dit geval moeten wachten, omdat hij het pad van de rode auto kruist. Zou hij niet naar rechts oversteken maar naar boven, dan had hij eerder gemogen dan de groene auto.

Conclusie: Eerst 2, dan 3, dan 1.

Dank voor de inbreng!

Facebookvraag van 27 november :-)

vraag van de week

De vraag was: Wat is de juiste volgorde van voorrang?

Auto 1 en 3 rijden beiden op een voorrangsweg, waarbij auto 3 rechtdoor gaat en auto 1 afslaat. Hier mag auto 3 dus als eerste, gevolgd door auto 1.
Daarna mag auto 2, aangezien zijn haaientanden betekenen dat hij voorrang moet verlenen aan kruisende bestuurders.

Bedankt voor je inbreng!

Facebookvraag van de week :-)

De vraag was: Weet jij de juiste volgorde van voorrang?

Allereerst: Zoals onze gewaardeerde collega Sandor Goes terecht opmerkt: Volgens de wet is hier geen sprake van voorrang verlenen, dus is de correcte term voor laten gaan.

Rechtsafslaand verkeer gaat voor linksaf slaand verkeer (ook wel bekend als korte bocht voor lange bocht), dus auto 2 mag voor auto 1.

Nu is het zo dat auto 2 te maken krijgt met rechtdoorgaand verkeer dat zich op dezelfde weg bevindt, en dus zal hij de voetganger voor moeten laten gaan.

De correcte volgorde is dus 3,2,1.

Dank allemaal voor de inbreng!